Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FN BRNO – Ústavní lékárna – aktualizace architektonicko a provozně-dispoziční studie
Odesílatel Miroslava Tӧpferová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2020 08:43:30
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace k 27. 10. 2020


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_26_10_2020_podepsané.pdf (24.02 KB)