Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FN BRNO – Rekonstrukce stravovacího provozu – architektonicko a provozně-dispoziční studie
Odesílatel Miroslava Tӧpferová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.12.2020 12:03:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Dotaz č.1 - vysvětlení.pdf (497.00 KB)