Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ultrazvukový přístroj pro mamologii
Odesílatel Kateřina Plocová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2013 09:18:55
Číslo jednací ve SpSl 2013/75315/FNBRNO
Předmět Výzva

Vážení,
dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Ultrazvukový přístroj pro mamologii". Veškeré potřebné podklady pro podání Vaší nabídky jsou uvedeny v přílohách této výzvy.


Přílohy
- Příloha č. 2 výzvy - Vzorová kupní smlouva.doc (112.00 KB)
- příloha č. 1 výzvy - vzorové čestné prohlášení.doc (64.00 KB)
- Výzva k podání nabídky.pdf (127.65 KB)