Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FN Brno - Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projektová dokumentace a autorský dozor
Odesílatel Kateřina Láníčková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2021 09:00:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace k 16.3.2021


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace k 16_3_2021.pdf (575.19 KB)