Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Bezvýkopová obnova úseku splaškové kanalizace
Odesílatel Petr Borek
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2021 13:53:26
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátele, FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZMR.
Děkuji za Vaši nabídku.

Petr Borek


Přílohy
- VÝZVA kanalizace.pdf (461.29 KB)