Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bezvýkopová obnova úseku splaškové kanalizace
Odesílatel Petr Borek
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2021 09:53:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/xKsG6vZTYJAOHYC