Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FN BRNO – Nový urgentní příjem – zhotovení architektonicko a provozně - dispoziční studie 2021-04-22
Odesílatel Josef Chudáček
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2021 08:53:14
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Příloha: 1. ZMĚNA D1.01.01-101 Půdorys 4.NP

Zadavatel doplňuje ke změně zadávací dokumentace přílohu s názvem:
1. ZMĚNA D1.01.01-101 Půdorys 4.NP


Přílohy
- 1. ZMĚNA D1.01.01-101 Půdorys 4.NP.pdf (3.87 MB)