Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Golimumab II
Odesílatel Lucie Mičánková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2021 09:58:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V Zadávací dokumentaci byla provedena změna.
Zadavatel již nebude požadovat 30 balení - 45 MG/0,45 ML INJ SOL PEP 1X0,45.
Současně došlo i k navýšení počtu balení z 3800 balení - 50 MG INJ SOL PEP 1X0,5ML na 4000 balení - 50 MG INJ SOL PEP 1X0,5ML.

Aktuální předpokládané množství odebíraného zboží za 4 roky v Zadávací dokumentaci:
- 4000 balení - 50MG INJ SOL PEP 1X0,5ML
Z toho důvodu byla upravena i Příloha č. 1 Cenová nabídka.

Z důvodu uvedených změn dochází k posunutí lhůty pro podání nabídky do 7. 6. 2021 do 9:00 hod. Otevírání nabídek proběhne tedy 7. 6. 2021 v 9:00 hod. prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.