Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova ICT
Odesílatel Petra Kaldová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2021 14:57:24
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že ke dni podání dotazu byla lhůta pro podání nabídek 8. 7. 2021, byl dotaz podán po lhůtě stanovené zákonem a zadávací dokumentací pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel se rozhodl na dotazy neodpovídat.

S pozdravem

Mgr. Petra Kaldová
Oddělení právních věcí
Fakultní nemocnice Brno