Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení FN BRNO – Nový urgentní příjem – zhotovení architektonicko a provozně - dispoziční studie 2021-04-22
Odesílatel Josef Chudáček
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2021 09:56:22
Předmět Zpráva o vyhodnocení VZMR

Hodnotící komise vyhodnotila nabídky účastníků VZMR viz. příloha "Zpráva o vyhodnocení VZMR NOVÝ URGENT PODEPSÁNO".


Přílohy
- Zpráva o vyhodnocení VZMR NOVÝ URGENT PODEPSÁNO.pdf (347.72 KB)