Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FN Brno - Dodávka a montáž výtahu č. 72 v objektu J1
Odesílatel Josef Chudáček
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2021 09:19:53
Předmět 1. změna ve výzvě

Zadavatel doplňuje podklady výběrového řízení. Viz. přiložený soubor
Ing. Josef Chudáček


Přílohy
- 1. ZMĚNA VE VÝZVĚ 21-09-10 PODEPSÁNO.pdf (579.45 KB)