Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Krevní deriváty a tkáňová lepidla
Odesílatel Lucie Mičánková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2021 11:35:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

na základě dotazu Zadavatel vložil do Zadávací dokumentace také Zadávací dokumentaci ve formátu *.docx - v editovatelné podobě.

Vysvětlení Zadávací dokumentace - viz příloha.

Ing. Lucie Mičánková, DiS.
Oddělení právních věcí
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: 532 23 1014
e-mail: micankova.lucie@fnbrno.cz


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace k 13.10.2021.pdf (341.29 KB)