Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení FN Brno NBP – Rekonstrukce rozvodny pavilon D2
Odesílatel Josef Chudáček
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2021 11:42:14
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět I. změna ve výzvě

Zadavatel upřesňuje podklady výběrového řízení:
o Dle předané PD měníme odpadní potrubí na celou výšku místnosti rozvodny mč. 0.48 (SÚ/103), včetně patního kolene a nového čistícího kusu 1,0m nad podlahou. Ve výkazu výměr v oddílu 721. Vše je z běžného HT potrubí.
o Zhotovitel provede výměnu potrubí rovněž nad stropem rozvodny mč. 0.48 ve Výměníkové stanici v budově D2 mč. 0.42 v rozsahu uvedeném na obrázku. Vše je z běžného HT potrubí.
Zadavatel stanovuje délku plnění díla na 70 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Na základě této skutečnosti zhotovitel upravuje návrh smlouvy o dílo na aktuální verzi „PŘÍLOHA č. 1_návrh SoD ÚPRAVA 21-11-12“.

Ing. Josef Chudáček


Přílohy
- 1. ZMĚNA VE VÝZVĚ 21-11-12 PODEPSÁNO.pdf (729.75 KB)
- PŘÍLOHA č. 1_návrh SoD ÚPRAVA 21-11-12.docx (355.05 KB)