Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení FN Brno - Parkovací dům Dětská nemocnice - studie proveditelnosti
Odesílatel Petr Borek
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2021 10:12:34
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátele, FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZMR.
Děkuji za Vaši nabídku.

Petr Borek


Přílohy
- VÝZVA_PD_Studie proveditelnosti.pdf (616.11 KB)