Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Serverovna - Pracoviště Dětská nemocnice
Odesílatel Petra Kaldová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2021 11:49:06
Předmět Výzva

Tímto vás vyzýváme k podání nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Serverovna - Pracoviště Dětská nemocnice. Přílohy výzvy jsou uveřejněny i na profilu zadavatele EZAK.


Přílohy
- 211124 Zadávací dokumentace_serverovna DN.pdf (776.38 KB)
- 211123 Příloha č. 1 ZD - Vzor smlouvy o dílo.docx (364.64 KB)
- Příloha č. 2 - Technická specifikace část 1.rar (18.75 MB)
- Příloha č. 2 - Technická specifikace část 2.rar (35.87 MB)