Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce Kliniky radiologie a nukleární medicíny pro instalaci: Tomografu celotělového CT v budově CH, 1. NP Tomografu celotělového CT v budově L, 3. NP výběr zhotovitele projektové dokumentace
Odesílatel Josef Chudáček
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2022 08:53:39
Předmět Výzva

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení kompletní projektové dokumentace a poskytnutí dalších výkonů a služeb pro realizaci stavby na rekonstrukci a stavební úpravy Kliniky radiologie a nukleární medicíny v 1. NP budovy CH a v 3. NP budovy L v areálu FNB v Brně – Bohunicích pro instalaci CT přístrojů a související technologie.


Přílohy
- REACT VÝZVA R47 projektová dokumentace PODEPSÁNO.pdf (565.87 KB)