Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ultrazvuky střední třídy
Odesílatel Kateřina Láníčková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2022 10:06:59
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel s ohledem na administrativní pochybení spočívající v opomenutí zveřejnění nového termínu pro podání nabídek ve Věstníku veřejných zakázek činí v souladu s § 49 zákona opatření k nápravě a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.6.2022, 9.00 hod.