Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1 výběr zhotovitele projektové dokumentace
Odesílatel Josef Chudáček
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2022 09:57:22
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel upravuje a doplňuje podklady výběrového řízení následovně:
1. Součástí vypracování projektové dokumentace bude rovněž - Projekt teplovodních instalací v kotelně.
2. Termín plnění na zhotovení projektové dokumentace uvedený v návrhu SOD, tj pro provedení Díla se mění na 120 kalendářních dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Výkon autorského dozoru se stanovuje v rozsahu 60 hodin a je ze strany objednatele uplatnitelný do 31. prosince 2025. Objednatel může vyžadovat autorský dozor v rozsahu zhotovené projektové dokumentace rozdělený na jednotlivé části plnění zvlášť.


Přílohy
- 1. ZMĚNA kotel J1 projektová dokumentace PODEPSÁNO.pdf (522.09 KB)