Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servisní smlouva HPLC II.
Odesílatel Hana Egerlová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2022 10:59:04
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

viz příloha - Odpověď na dotazy


Přílohy
- Servisní smlouva HPLC II - odpověď na dotaz.pdf (483.79 KB)