Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektrochirurgické přístroje s příslušenstvím II.
Odesílatel Hana Egerlová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2022 14:26:20
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- Elektrochirgické přístroje s příslušenstvím II - odpověď na dotazy.pdf (358.04 KB)