Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přístroj na UPV na MR
Odesílatel Pavlína Ondráčková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2023 13:59:18
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět žádost o podání nabídky

žádost o podání nabídky


Přílohy
- Přístroj na UPV na MR - VZMR.pdf (344.53 KB)