Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Anesteziologický přístroj
Odesílatel Lenka Soukupová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2013 11:07:42
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky k VZMR