Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Polohovací lůžka
Odesílatel Lenka Soukupová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2014 13:39:11
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky