Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno II
Odesílatel Petra Kaldová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2014 14:19:37
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace k 3. 2. 2014


Přílohy
- Dodatečné informace k 3. 2. 2014.pdf (39.62 KB)