Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ultrazvukový přístroj II.
Odesílatel Kateřina Plocová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2012 10:18:09
Číslo jednací ve SpSl 2012/51621/FNBRNO
Předmět Dodatečné informace

Požadavek / dotaz č. 1:
V zadávací dokumentaci v Technické specifikaci je uvedený tento požadavek:
„Mobilní s transportním vozíkem, s možností transporu bez připojení k elektrické síti a bateriovou zálohou min. 40 minut provozu“.

Zároveň však:
„ovládací panel musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 10 cm“

Dále se požaduje:
Přístroj musí mít minimálně 3 aktivní sondové porty s elektronickým přepínáním

Dotaz č. 1:
Nakolik tyto požadavky zjevně kolidují mezi sebou, dovolujeme se optat, do jaké míry je požadavek míněn jako požadavek přenosného přístroje typu „handheld“ nebo požadavek pouhé převoznosti přístroje – tedy „přístroje na kolečkách“.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Může být dodán přístroj typu "Handheld" na výškově stavitelném transportním vozíku, nebo pojízdný přístroj (tj. přístroj na kolečkách s výškovým nastavením ovládacího panelu).Požadavek / dotaz č. 2:
Je požadována „externí pracovní stanice“ tvořená sestavou notebook a externí HDD min 1TB, provedení 2,5 inch. …umožňující propojení s echokardiografickým přístrojem…

Dále pak na str. 3/8 :
„Příslušenství: Transportní vozík“

Dotaz č. 2

Má toto příslušenství také být na „transportním vozíku“ nebo se jedná o výše požadovaný vozík k ultrazvukovému přístroji? O jakém echokardiografickém přístroji a jakém typu propojení se zde hovoří?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje dodání (viz odpověď č. 1) buď přenosného ultrazvukového přístroje na výškově stavitelném transportním vozíku, nebo pojízdný přístroj (tj. přístroj na kolečkách, vlastní přístroj bude mít výškově nastavitelný ovládací panel). Další transportní vozík zadavatel nepožaduje.

Externí pracovní stanice nebude na transportním vozíku (v případě přenosného přístroje) nebo pojízdném ultrazvukovém přístroji (přístroji na kolečkách) umístěna.

Textem v zadávací dokumentaci v části specifikující externí pracovní stanici "...umožňující propojení s echokardiografickým přístrojem…“, zadavatel míní propojení s dodávaným ultrazvukovým přístrojem.

Zadavatel akceptuje následující princip propojení: K dodávanému ultrazvukovému přístroji musí být připojitelný externí USB disk (požadovaných parametrů v zadávací dokumentaci) pro možnost nahrání ultrazvukového záznamu pacientů a tento externí USB disk musí být posléze možné připojit k externí pracovní stanici a umožňovat přenos uložených dat pro prohlížení, hodnocení a ev. k dalšímu zpracování, např. pro potřeby vědeckých studií atd.


Přílohy
- Dodatečné informace k 19. 4. 2012.pdf (112.98 KB)