Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Převod užívacího práva k licencím VMware vCloud Suit včetně podpory
Odesílatel Lesya Dudchuk
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2014 11:55:47
Předmět Výzva

žádám o zaslání nabídky