Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Klimatizace vybraných útvarů PMDV a PDM, FN Brno
Odesílatel Radka Bartošová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2014 14:43:26
Předmět Výzva

FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky k VZ malého rozsahu "Klimatizace vybraných útvarů PMDV a PDM" viz přílohy.


Přílohy
- výzva klimatizace PMDV a PDM.pdf (90.04 KB)