Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Klimatizace vybraných útvarů PMDV a PDM, FN Brno
Odesílatel Radka Bartošová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2014 15:56:23
Předmět oprava soupisu prací

Zadavatel sděluje, že v sekci "zadávací dokumentace" vložil opravený soupis prací dle prohlídky místa plnění dne 17.4.2014


Přílohy
- Příloha č. 1 - Soupis navrhovaných KLM zařízení pro e-zak OPRAVA.xls (32.00 KB)