Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Klimatizace vybraných útvarů PMDV a PDM, FN Brno
Odesílatel Radka Bartošová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.04.2014 07:46:03
Předmět dodatečné informace ke skladbě stropu

PMDV bod 3:
Strop nad OPV je tvořen monolitickou železobetonovou deskou tl. 220 mm, na ní jsou další vrstvy skladby podlahy tl. 100 mm. Jedná se o standardní skladbu ve všech podlažích objektu L mimo stropu VZT 4.NP a 18.NP, který je tvořen ocelovými profily.

PMDV bod 4:
Strop je keramický, nad ním je osazena pultová střecha na dřevěných trámech s vrstvou minerální vaty o tl. 100 mm, dřevěný záklop a plechová krytina.