Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce elektroinstalace v obj. UZS FN Brno, PMDV
Odesílatel Jiří Halas
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.06.2014 10:40:58
Předmět Výzva

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu UZS FN Brno, PMDV