Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Profesionální laboratorní lednička
Odesílatel Lenka Soukupová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2014 13:13:31
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky