Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Anesteziologické přístroje
Odesílatel Lenka Soukupová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2014 14:59:35
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky