Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Frekvenční měnič FN Brno, PMDV
Odesílatel Jiří Halas
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2014 14:36:21
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídkyk V.Z.malého rozsahu