Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FN Brno - Stavební úpravy pro lékařskou technologii IKK
Odesílatel Eva Trávníková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2012 11:00:21
Číslo jednací ve SpSl 2012/48512/FNBRNO
ID ve SpSl 50200
Předmět Dodatečné informace k 16. 4. 2012

Dotaz:
Zadávací dokumentace - výkaz výměr objektu SO 01 Rekonstrukce objektu I1 pro IKK obsahuje položky: (pozn. zadavatele: tabulka dotčených polžek je uvedena v příloze těchto dodatečných dotazů)
Jedná se o prvky s ochranou Pb proti RTG záření. Dle sdělení subdodavtele z technických důvodů nelze použít materiál AL na tyto výplně otvorů.
Žádáme o sdělení, zda může uchazeč při ocenění těchto prvků zaměnit materiál AL za ocel?

Odpověď:
Ano, zadavatel bude akceptovat u těchto položek záměnu materiálu AL za ocel.

Dále zadavatel sděluje:
V projektové dokumentaci v oddíle H2 01 - Zdravotnická technologie - elektrofyziologie se ve výkazu výměr H2 01-V nenaceňují položky čislo TP 0001 - 0003 a TP 0005, jež jsou pořizovány v rámci jiného zadávacího řízení. V listinné podobě výkazu výměr H2 01-V je
toto poznámkou vyznačeno. V elektronické editovatelné podobě výkazu výměr není výše uvedená skutečnost zcela zřejmá.


Přílohy
- Dodatečné informace k 16. 4. 2012.pdf (28.40 KB)