Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroje pro umělou plicní ventilaci
Odesílatel Eva Trávníková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2012 15:40:06
Číslo jednací ve SpSl 2012/58138/FNBRNO
ID ve SpSl 59977
Předmět Dodatečné informace

Dotaz č. 1:
Akceptuje zadavatel v souladu se zajištěním podmínek nediskriminace a transparentnosti dle zákona o veřejných zakázkách i alternativní technické řešení splňující medicínský účel, jako je: Dechový objem 20 – 2000 ml, což odpovídá hmotnosti pacienta cca od 3kg (ne 5 – 2000 ml)?

Odpověď:
Zadavatel bude akceptovat dechový objem min. 20 – 2000 ml, +/- 10 %.


Dotaz č. 2:
Akceptuje zadavatel i alternativní technické řešení splňující medicínský účel, jako je: Nastavitelný expirační trigger 5 - 70 % (ne 0 – 45 %)?

Odpověď:
Zadavatel bude akceptovat nastavitelný exspirační trigger min. 5 – 45 % inspiračního průtoku.


Dotaz č. 3:
Akceptuje zadavatel i alternativní technické řešení splňující medicínský účel, jako je: Špičkový průtok 1 – 180 l/min (ne 0,4 – 150 l)?

Odpověď:
Zadavatel bude akceptovat špičkový průtok min. 1 – 150 l/min.


Dotaz č. 4:
Akceptuje zadavatel i alternativní technické řešení splňující medicínský účel, jako je: u 4ks pouze průtokový trigger využívající technologii IntelliTrig, která zajišťuje rychlý a citlivý systém triggerování (ne tlakový), bez měření inflexních bodů?

Odpověď:
Zadavatel trvá na svém požadavku citlivý a rychlý systém triggerování (tlakový i průtokový trigger se souběžnou aktivací) pro optimální interakci s pacientem.


Další sdělení:
Zadavatel v souvislosti s těmito dodatečnými dotazy změní zadávací dokumentaci a prodlouží lhůtu pro podání nabídek do 26. 6. 2012 do 11:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. 6. 2012 v 10:30 hod. v sídle zadavatele v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.


Přílohy
- Dodatečné informace k 9. 5. 2012.pdf (28.98 KB)