Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění servisu síťových prvků
Odesílatel Kateřina Plocová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2012 10:08:37
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel vysvětluje, že výše uvedený nejasný text byl do zadávací dokumentace vložen omylem, protože požadavek na seznam realizovaných služeb a seznam techniků či technických útvarů je obsažen již v čl. IV kvalifikační dokumentace. Následující text v čl. VII zadávací dokumentace je tedy irelevantní a uchazeči tento seznam v rámci svých nabídek nepředkládají:
„- seznam osob (právnických či fyzických), kterým dodavatel poskytoval či poskytuje výše uvedené či odpovídající služby, včetně uvedení jmen zaměstnanců či osob v jiném vztahu k dodavateli, které se na těchto zakázkách podílely a budou se podílet i na plnění této veřejné zakázky. Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!“


Přílohy
- Dodatečné informace k 11. 5. 2012.pdf (41.11 KB)

Původní zpráva

Datum 09.05.2012 13:04:31
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci na str. 7 v bodu VII. Jiné požadavky a požadavky zadavatele uvádíte, že požadujete seznam osob (právnických či fyzických), kterým dodavatel poskytoval či poskytuje výše uvedené či odpovídající služby, včetně uvedení jmen zaměstnanců či osob v jiném vztahu k dodavateli, který se na těchto zakázkách podílel a budou se podílet i na plnění toto zakázky. Co je tímto seznamem myšleno? Seznam významných zakázek je součástí kvalifikace uchazeče. Je tím myšleno, zda při plnění konkrétních zakázek využíval uchazeč i subdodavatele a hodlá je využít i při této zakázce? Pokud ano, má takové prohlášení být součástí kvalifikace, nebo jej požadujete uvést do nabídky? Předem děkujeme za odpověď.