Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Autotechnikon
Odesílatel Iva Momirovová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2015 08:03:52
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky