Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: Ekologická šetrnost
Jednotka: -
Popis:
(nepovinné)
Uchazeč, který předloží čestné prohlášení o tom, že plnění určené k dodání splňuje požadavky ekologické šetrnosti, získá 5 bodů. Uchazeč, který čestné prohlášení nepředloží, získá 0 bodů.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 5 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět