Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková cena v Kč bez DPH
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Vyplněné údaje v příloze č.1 na listech č. 2-7 žluté pole se přenáší do listu č.1, kde je cena bez DPH v poměru: revize 40%, servis 20%, opravy 20% a sleva 20% na náhr. díly.
Hodnocena bude celková nabídková cena z vyhodnocovací tabulky za 1 rok plnění.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět