Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FN Brno modernizace perionatologického centra II
nadlimitní Příjem nabídek 18.09.2018 19.10.2018 10:00
Erlotinubum hydrochlorid 2018
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2018 19.10.2018 09:30
Pertuzumabum 2018
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2018 19.10.2018 09:00
Prostředky ICT 2018 II
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2018 10.10.2018 10:00
Dodávka a montáž ochranných prvků pro FN Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2018 02.10.2018 11:00
Laparoskopická věž
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2018 08.10.2018 10:00
FN Brno - Centrum komplexní psychiatrické péče Brno - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2018 05.10.2018 09:00
Adalimumab 2018
nadlimitní Příjem nabídek 27.08.2018 03.10.2018 09:00
Nusinersenum natricum
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2018 24.09.2018 09:00
Rituximab – společné zadávání
nadlimitní Hodnocení 10.08.2018 13.09.2018 09:30
Interferon beta 1-b
nadlimitní Hodnocení 07.08.2018 13.09.2018 09:00
Antivirotika I.
nadlimitní Hodnocení 20.07.2018 28.08.2018 09:00
Centrum komplexní psychiatrické péče Brno
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2018 29.10.2018 11:00
Endobronchiální ultrazvukový přístroj
nadlimitní Hodnocení 22.06.2018 03.08.2018 09:30
Antibiotika
nadlimitní Hodnocení 18.06.2018 27.07.2018 09:00
všechny zakázky