Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dewarova nádoba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 13.06.2023 12:00
Lehátka z plánu DDHM 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 14.06.2023 11:00
Manifold s pozitivním tlakem pro extrakci vzorků metodou SPE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 13.06.2023 11:00
FN Brno – výměna poškozených protipožárních dveří v objektu CH II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 19.06.2023 09:00
Nábytek z plánu DDHM 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 09.06.2023 10:00
Nástroje pro hrudní chirurgii
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 01.06.2023 11:00
Glekaprevir, Pibrentasvir
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2023 23.06.2023 09:00
Léčivé přípravky s obsahem fampridinu - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 23.06.2023 10:00
Testosteron
nadlimitní Příjem nabídek 19.05.2023 20.06.2023 10:00
Telekomunikační technika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2023 31.05.2023 11:00
Lampa RTG
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2023 01.06.2023 12:00
Vápenatá sůl nadroparinu (pro lůžkovou část)
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2023 19.06.2023 09:00
Léčivé přípravky s obsahem OXALIPLATINY - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2023 29.06.2023 09:00
Léčivé přípravky s obsahem BORTEZOMIBU - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2023 19.06.2023 09:00
Léčivé přípravky s obsahem KARMUSTINU - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2023 19.06.2023 09:00
všechny zakázky