Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dewarova nádoba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2022 29.08.2022 11:00
Ultrazvukový přístroj pro NK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 26.08.2022 11:00
FN Brno – Montovaná hala pro sklad zdravotnického materiálu – projektová dokumentace a realizace stavby
podlimitní Prokazování kvalifikace 11.08.2022 02.09.2022 10:00
Váhy React R12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2022 26.08.2022 17:00
Realizace nových kanceláří pro Centrum informatiky
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2022 07.09.2022 09:00
ICT prostředky 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 23.08.2022 11:00
FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství - výkon TDS a KOBOZP
nadlimitní Příjem nabídek 08.08.2022 12.09.2022 09:00
Transportní lehátko a odběrová křesla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 19.08.2022 11:00
Diagnostický systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 18.08.2022 11:00
Real Time PCR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 25.08.2022 11:00
Nábytek z FKSP II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 18.08.2022 11:00
Chemiluminiscenční analyzátor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 18.08.2022 11:00
Zvedáky pacientů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2022 17.08.2022 11:00
Ohřev a chlazení pacienta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 31.08.2022 11:00
Amfotericin lipidový komplex
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2022 01.09.2022 09:00
všechny zakázky