Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Antineoplastika - Bevacizumab
nadlimitní Příjem nabídek 17.02.2020 20.03.2020 10:00
Léčivé přípravky pro respirační systém - Ivacaftor
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2020 11.03.2020 10:00
Obnova rozvodů medicinálních plynů pro KICH
podlimitní Příjem nabídek 04.02.2020 12.03.2020 10:00
Antineoplastika - Venetoclaxum
nadlimitní Hodnocení 18.12.2019 24.01.2020 09:00
Antineoplastika - Crizotinib
nadlimitní Hodnocení 16.12.2019 14.02.2020 09:00
Nintedanib esilát II
nadlimitní Hodnocení 13.12.2019 15.01.2020 09:00
Antitrombotika - Alteplasa
nadlimitní Hodnocení 04.12.2019 06.01.2020 09:00
Intervenční kardiologie II.c
nadlimitní Hodnocení 02.12.2019 11.02.2020 10:00
Intervenční kardiologie II.b
nadlimitní Hodnocení 02.12.2019 17.01.2020 10:00
Intervenční kardiologie II.a
nadlimitní Hodnocení 02.12.2019 17.01.2020 10:00
Imunosupresiva - Vedolizumab
nadlimitní Hodnocení 20.11.2019 23.12.2019 09:00
Antineoplastika - Ponatinibum
nadlimitní Hodnocení 08.11.2019 10.12.2019 10:00
Inkontinenční pomůcky
nadlimitní Hodnocení 04.11.2019 23.12.2019 09:00
Ruxolitinib
nadlimitní Hodnocení 01.11.2019 04.12.2019 10:00
Plicní vyšetření
nadlimitní Hodnocení 29.10.2019 29.11.2019 10:00
všechny zakázky