Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Avelumab
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2023 03.03.2023 09:00
Ranibizumabum
nadlimitní Příjem nabídek 30.01.2023 03.03.2023 10:00
Rituximab
nadlimitní Příjem nabídek 30.01.2023 03.03.2023 10:00
ORL UNIT III
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2023 03.02.2023 11:00
Panitumumab
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 28.02.2023 09:00
Daratumumab
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 28.02.2023 09:00
Atraumatické krytí II
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2023 08.03.2023 09:00
Právní služby při realizaci veřejné zakázky pro projekt „Pavilon komplexní hematoonkologické péče FN Brno“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2023 30.01.2023 08:00
Onasemnogenum abeparvovecum
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2023 21.02.2023 10:00
Inkontinenční pomůcky
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2023 20.02.2023 10:00
Ultrazvuky střední třídy II
nadlimitní Příjem nabídek 13.01.2023 13.02.2023 09:00
Křesla pro pacienty z plánu DDHM 2022 II
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.01.2023 03.02.2023 10:00
Atezolizumab
nadlimitní Příjem nabídek 11.01.2023 14.02.2023 09:00
Romiplostimum
nadlimitní Hodnocení 03.01.2023 03.02.2023 09:00
Léčivé přípravky s obsahem natalizumabu - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 02.01.2023 28.02.2023 10:00
všechny zakázky