Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ortopedické implantáty II.
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2019 20.05.2019 10:00
Spotřební materiál pro ASK pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2019 13.05.2019 09:00
Spinální implantáty pro KÚCH, ORTK a NCHK II
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2019 06.05.2019 09:00
Antikoagulancia
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2019 09.05.2019 09:00
Dodávka filtrů III.
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2019 14.05.2019 10:00
In vitro diagnostika 2019
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2019 06.05.2019 09:00
FN Brno modernizace perinatologického centra III
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2019 06.05.2019 09:00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN BRno
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2019 14.05.2019 14:00
Prostředky ICT III
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2019 02.05.2019 10:00
Záznamové zařízení pro IKK
nadlimitní Hodnocení 13.03.2019 15.04.2019 10:00
Krevní deriváty a tkáňová lepidla
nadlimitní Příjem nabídek 07.03.2019 22.05.2019 10:00
Spotřební materiál pro KRNM - vaskuální intervence neuro II.
nadlimitní Hodnocení 04.03.2019 11.04.2019 09:00
Spotřební materiál pro vyšetřování laboratorního novorozeneckého screeningu (ze suché krevní skvrny)
nadlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 06.05.2019 09:00
Paklitaxel
nadlimitní Hodnocení 04.03.2019 05.04.2019 10:00
Výběr pojišťovny pro pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Fakultní nemocnice Brno
nadlimitní Hodnocení 28.02.2019 15.04.2019 14:00
všechny zakázky