Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Psychiatrická péče - stoly III
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2021 22.02.2021 09:00
Spotřební materiál pro koagulometry
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2021 22.02.2021 09:00
Zdravotnická technologie pro IHOK - monitorovací soubor
podlimitní Příjem nabídek 12.01.2021 12.02.2021 10:00
Komunikační zařízení
podlimitní Příjem nabídek 31.12.2020 26.01.2021 09:00
Antivirotika II
nadlimitní Příjem nabídek 31.12.2020 15.02.2021 09:00
FN Brno – Vybudování lůžkových stanic JIP v objektu L – studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2020 19.01.2021 11:00
FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL - architektonicko a provozně-dispoziční studie
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2020 14.01.2021 11:00
Humira - stávající pacienti
nadlimitní Příjem nabídek 28.12.2020 22.02.2021 10:00
Benepali – stávající pacienti
nadlimitní Příjem nabídek 28.12.2020 17.02.2021 10:00
Cladribin
nadlimitní Příjem nabídek 28.12.2020 29.01.2021 10:00
Monitorovací soubor pro GPK
podlimitní Hodnocení 16.12.2020 21.01.2021 09:00
Ropeginterferon alfa-2b
nadlimitní Hodnocení 16.12.2020 19.01.2021 09:00
Antivirotika
nadlimitní Hodnocení 16.12.2020 19.01.2021 09:00
FN BRNO – Rekonstrukce stravovacího provozu – architektonicko a provozně-dispoziční studie
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2020 04.01.2021 11:00
Defibrilátory
nadlimitní Příjem nabídek 15.12.2020 11.02.2021 09:00
všechny zakázky