Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FN Brno PMDV - Výměna protipožárních dveří pavilon CH
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2018 28.11.2018 11:00
Pytle na infekční odpad
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2018 17.12.2018 08:30
Bortezomib
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2018 14.12.2018 08:30
Lipegfilgrastim
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2018 03.01.2019 10:00
Pirfenidon
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2018 13.12.2018 10:00
Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 07.12.2018 09:00
Palivizumab
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 06.12.2018 09:00
Mifamurtidum
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 11.12.2018 09:00
Azacitidinum
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 07.12.2018 10:00
Afliberceptum
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2018 05.12.2018 10:00
Teriflunomid 2018
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2018 04.12.2018 09:30
Romiplostimum
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2018 10.12.2018 10:00
Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno – příslušenství k operačním stolům
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2018 03.12.2018 11:00
Panitumumab
nadlimitní Příjem nabídek 30.10.2018 03.12.2018 09:00
FN Brno - PMDV, objekt L - Kanceláře pro OPVP ve 3.NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2018 08.11.2018 11:00
všechny zakázky