Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PMDV - Výměna chladící směsi COOLSTAR, FN Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2019 14.06.2019 11:00
PMDV - Parkovací systém parkoviště Netroufalky, FN Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2019 07.06.2019 11:00
Anesteziologické přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 21.05.2019 24.06.2019 09:00
OCT přístroj
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 07.06.2019 10:00
Afatinib dimaleinát 2019
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 13.06.2019 09:00
Etamsylát
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 14.06.2019 09:00
Dexmedetomidin - hydrochlorid
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 14.06.2019 10:00
CO2 laser
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 04.06.2019 09:00
Průtokový cytometr
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2019 10.06.2019 10:00
Integrace bezpečnostních a ostatních technologií do systému LATIS 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2019 24.05.2019 11:00
Upgrade systému MaR do monitorovacího a řídícího systému LATIS 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2019 24.05.2019 11:00
R22 - výměna jednotek se starým chladivem
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2019 23.05.2019 11:00
HCO membrány II.
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2019 03.06.2019 10:00
Parní zvlhčovače do jednotek VZT ORIM I-IV, FN Brno, PMDV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2019 17.05.2019 11:00
FN Brno – PDM, objekt L – zajištění základové spáry II
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2019 28.05.2019 10:00
všechny zakázky