Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Toaletní sedačky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 31.05.2022 11:00
Vybavení pro stravovací provoz z plánu DDHM 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 23.05.2022 11:00
Fototerapeutické svítidlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 27.05.2022 11:00
Hematologické mikroskopy a objektiv
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 31.05.2022 11:00
Operační stůl a příslušenství
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2022 15.06.2022 10:00
Maintenance systému Microsoft Dynamics NAV
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2022 13.06.2022 10:00
Přenosný ultrazvukový přístroj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2022 24.05.2022 11:00
Svítidla z plánu DDHM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2022 23.05.2022 11:00
Centrifuga pro TTO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2022 23.05.2022 11:00
Dinutuximab Beta
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 10.06.2022 09:00
Spotřební materiál pro hematologické vyšetření pro OKH
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2022 10.06.2022 10:00
Epoetin Alfa
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2022 10.06.2022 10:00
FN BRNO – NBP – Rekonstrukce plynové kotelny v budově J1 výběr zhotovitele projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 09.06.2022 11:00
Rekonstrukce Kliniky radiologie a nukleární medicíny pro instalaci: Tomografu celotělového CT v budově CH, 1. NP Tomografu celotělového CT v budově L, 3. NP výběr zhotovitele projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 02.06.2022 11:00
Gynekologické vyšetřovací stoly
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 18.05.2022 11:00
všechny zakázky