Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Záznamové zařízení pro IKK
nadlimitní Příjem nabídek 13.03.2019 15.04.2019 10:00
Krevní deriváty a tkáňová lepidla
nadlimitní Příjem nabídek 07.03.2019 23.04.2019 10:00
Spotřební materiál pro KRNM - vaskuální intervence neuro II.
nadlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 11.04.2019 09:00
Spotřební materiál pro vyšetřování laboratorního novorozeneckého screeningu (ze suché krevní skvrny)
nadlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 04.04.2019 09:00
FN Brno – PDM, objekt L - zajištění základové spáry
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 08.04.2019 10:00
Paklitaxel
nadlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 05.04.2019 10:00
FN Brno modernizace onkogynekologického centra IV
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2019 01.04.2019 10:00
Výběr pojišťovny pro pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Fakultní nemocnice Brno
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2019 15.04.2019 14:00
Deferasirox
nadlimitní Příjem nabídek 25.02.2019 29.03.2019 10:00
Nízkomolekulární heparíny
nadlimitní Příjem nabídek 25.02.2019 28.03.2019 09:00
Certolizumabum pegolum
nadlimitní Příjem nabídek 25.02.2019 29.03.2019 09:00
Sorafenib
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2019 25.03.2019 09:00
Axitinibum
nadlimitní Hodnocení 15.02.2019 19.03.2019 09:00
Regorafenib
nadlimitní Hodnocení 15.02.2019 19.03.2019 10:00
Elektrofyziologický komplet pro IKK
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 22.03.2019 10:00
všechny zakázky