Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Antianemika 2019
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2019 13.08.2019 09:00
Dutasteridum a Tamsulosini hydrochloridum 2019
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2019 09.08.2019 10:00
Speciální rukavice
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2019 05.08.2019 09:00
FN Brno modernizace perinatologického centra IV
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2019 02.08.2019 09:00
Phospholipida pulmonis suis
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2019 30.07.2019 09:00
Omalizumab 2019
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2019 31.07.2019 10:00
Zdravotní dopravní služba
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2019 29.07.2019 10:00
Dimethyl-fumarát 2019
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2019 29.07.2019 09:00
Alemtuzumabum
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2019 26.07.2019 09:00
Afliberceptum - antineoplastika II.
nadlimitní Hodnocení 17.06.2019 22.07.2019 10:00
Emicizumabum
nadlimitní Hodnocení 11.06.2019 16.07.2019 09:00
Realizace provozu platebních terminálů pro Fakultní nemocnici Brno
podlimitní Hodnocení 07.06.2019 01.07.2019 10:00
Anagrelidi hydrochloridum monohydricum 2019
nadlimitní Hodnocení 07.06.2019 11.07.2019 09:00
Carfilzomibum
nadlimitní Hodnocení 06.06.2019 10.07.2019 10:00
Imunohematologická diagnostika
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2019 25.07.2019 09:00
všechny zakázky