Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Brolucizumab, Intravitreální podání
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 22.11.2021 09:00
Karfilzomib
nadlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 15.11.2021 09:00
Spotřební materiál a reagencie pro sekvenaci SARS-CoV-2
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 15.11.2021 10:00
Místnost vyšetřovny SPECT II
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2021 26.10.2021 10:00
Nusinersen
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2021 08.11.2021 09:00
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky rituximab – sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 05.10.2021 08.11.2021 10:00
Ultrazvukové přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 04.11.2021 09:00
Micafungin
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2021 29.10.2021 10:00
Krevní deriváty a tkáňová lepidla
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2021 22.11.2021 09:00
Spotřební materiál pro operace předního a zadního segmentu oka
nadlimitní Hodnocení 24.09.2021 25.10.2021 09:00
FN Brno - Ústavní lékárna - projektová dokumentace a autorský dozor
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 26.10.2021 09:00
Servis kritických aktivních prvků Cisco
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 01.11.2021 10:00
Dupilumabum
nadlimitní Hodnocení 16.09.2021 18.10.2021 09:00
Evolocumab
nadlimitní Hodnocení 16.09.2021 18.10.2021 09:00
Monitorovací soubor pro GPK II
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 26.10.2021 09:00
všechny zakázky