Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitory vitálních funkcí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 06.10.2023 11:00
Infuzní pumpa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 06.10.2023 11:00
Nábytek z FKSP 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 06.10.2023 11:00
Údržba a servis tonometrů II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 04.10.2023 10:00
Zákrokový stůl II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 04.10.2023 11:00
FeNO+ systém na stanovení vydechovaného NO se spirometrem II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 04.10.2023 13:00
Ponesimod - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 24.10.2023 10:00
Vysokofrekvenční tryskový ventilátor
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 23.10.2023 09:00
Čítač částic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 03.10.2023 11:00
Upgrade spisové služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 11:00
High resolution anoskopický systém
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 16.10.2023 09:00
Ultrazvukové přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 19.10.2023 09:00
Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a tkání s výpůjčkou
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2023 17.10.2023 10:00
Videolaryngoskopická věž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2023 27.09.2023 11:00
Léčivé přípravky s obsahem fluocinolon - acetonidu - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2023 16.10.2023 10:00
všechny zakázky