Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektrofyziologický komplet pro IKK
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 15.03.2019 10:00
Externí spisovna
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2019 05.03.2019 10:00
Dodávka filtrů II.
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2019 11.03.2019 09:00
Energetické úspory v budovách FN Brno - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.01.2019 18.02.2019 11:00
Xerografický papír II
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2019 07.03.2019 09:00
HCO membrány
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2019 25.02.2019 10:00
Hematologická linka
nadlimitní Příjem nabídek 21.01.2019 14.03.2019 10:00
Parní zvlhčovače do jednotek VZT ORIM I-IV, FN Brno, PMDV
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2019 30.01.2019 11:00
Nivolumabum II.
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 18.02.2019 09:00
Elektrofyziologie II
nadlimitní Hodnocení 14.01.2019 14.02.2019 10:00
Nevaskulární intervence
nadlimitní Příjem nabídek 11.01.2019 04.03.2019 09:00
Tocilizumab
nadlimitní Hodnocení 10.01.2019 12.02.2019 10:00
Atalurenum III
nadlimitní Hodnocení 09.01.2019 11.02.2019 09:00
Radiofarmaka a kity
nadlimitní Příjem nabídek 07.01.2019 21.02.2019 10:00
Operační prádlo - mikrovlákno
nadlimitní Hodnocení 03.01.2019 04.02.2019 10:00
všechny zakázky