Veřejná zakázka: FN Brno - Technologická obnova operačních sálů - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1134
Systémové číslo: P16V00000105
Evidenční číslo zadavatele: 34/16
Spisová značka: 2016-EZAK-VZ-1134
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 636322
Na základě předběžného oznámení:
FN Brno - Technologická obnova operačních sálů - projektová dokumentace
Počátek běhu lhůt: 24.05.2016
Nabídku podat do: 12.07.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FN Brno - Technologická obnova operačních sálů - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
1. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací + výkazy výměr dílčích rozpočtů samostatně pro:
- Operační sály pro chirurgii (4 operační sály pro chirurgii)
- Operační sály pro urologii a KPRCH bariérový sál (2 operační sály pro urologii)
- Operační sály pro ortopedii (4 operační sály pro ortopedii)
- Operační sály (3 operační sály pro neurochirurgii z toho 1 společný operační sál pro stomatochirurgii)

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je Objemová a provozně dispoziční studie FN Brno – Technologická obnova operačních sálů z května 2016 zpracovaná společností LT PROJEKT a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

2. Autorský dozor po dobu realizace akce dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
 • IČO: 65269705
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 340/20
  62500 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků