Veřejná zakázka: Část č. 1 Antineoplastika s účinnou látkou Dabrafenib

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2738
Jedná se o část veřejné zakázky: Antineoplastika s účinnou látkou Dabrafenib, Trametinib, Ribociclib

Název a popis předmětu

  • Název: Část č. 1 Antineoplastika s účinnou látkou Dabrafenib

Stručný popis předmětu:
V indikaci:
- Melanom - v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF
- Adjuvantní léčba melanomu - v kombinaci s trametinibem k adjuvantní léčbě dospělých pacientů s melanomem stadia III s mutací V600 genu BRAF po kompletní chirurgické resekci
- Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) - kombinaci s trametinibem dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací V600 genu BRAF

Předpokládané množství odebíraného zboží za rok:
- Dabrafenibum 28 x 75 mg - 65 originálních balení
- Dabrafenibum 28 x 50 mg - 1 originální balení
- Dabrafenibum 120 x 50 mg – 1 originální balení
- Dabrafenibum 120 x 75 mg – 1 originální balení


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků