Veřejná zakázka: Část č. 2 Antineoplastika s účinnou látkou Trametinibum

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2739
Jedná se o část veřejné zakázky: Antineoplastika s účinnou látkou Dabrafenib, Trametinib, Ribociclib

Název a popis předmětu

  • Název: Část č. 2 Antineoplastika s účinnou látkou Trametinibum

Stručný popis předmětu:
V indikaci:
- Melanom - v monoterapii nebo v kombinaci s dabrafenibem k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF
- Adjuvantní léčba melanomu - v kombinaci s dabrafenibem k adjuvantní léčbě dospělých pacientů s melanomem stadia III s mutací V600 genu BRAF po kompletní chirurgické resekci
- Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) - v kombinaci s dabrafenibem k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací V600 genu BRAF

Předpokládané množství odebíraného zboží za rok:
- Trametinibum 30 x 0,5 mg – 195 originálních balení
- Trametinibum 30 x 2 mg - 6 originálních balení


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků